Er zit muziek in Sint-Kwinten

Gitarist Jan Wouters brengt vier stemmige gitaarrecitals in de wondermooie Sint-Kwintenskerk rond het thema ‘Doorheen de stilte … emoties.’
Na het optreden geeft stadsgids Lambert Juveyns een rondleiding in de kerk.

Op zondagen 8 juli, 19 augustus en 2 september.

Update: het concert van 22 juli werd verplaatst naar 2 september.

zo 2 september
14.30-15.30 uur
Sint-Kwintenskerk, Leuven
gratis
Organisatie: 
Jan Wouters i.s.m. Sint-Kwintenskerk