Er zit muziek in Sint-Kwinten

Gitarist Jan Wouters brengt vier stemmige gitaarrecitals in de wondermooie Sint-Kwintenskerk rond het thema ‘Doorheen de stilte … emoties.’
Na het optreden geeft stadsgids Lambert Juveyns een rondleiding in de kerk.

Op zondagen 8 + 22 juli en 19 augustus.

zo 8 juli
14.30-15.30 uur
Sint-Kwintenskerk, Leuven
gratis
Organisatie: 
Jan Wouters i.s.m. Sint-Kwintenskerk